Kultura Piastów dla dzieciPoniżej znajdują się specjalne scenariusze lekcji oraz karty pracy poświęcone roli i znaczeniu chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. Scenariusze lekcji oraz karty pracy zostały opracowane w kilku wariantach, w zależności od typu szkoły. Wszystkie materiały dydaktyczne nawiązują do V plakatu oraz V tomu książki poświęconych chrztowi Mieszka I. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane w sposób umożliwiający samodzielny ich druk.

Zachęcamy do wykorzystywania ich przez nauczycieli historii, a także przez różnego rodzaju instytucje kultury, działy edukacyjne w muzeach, biblioteki, domy kultury.

Scenariusze lekcji powstały w ramach projektu realizowanego przez Powiat Gnieźnieński pn. Ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966.

Scenariusze dla szkół podstawowych
 1. Mieszko I – od legendy o Piaście do historii o Mieszku I. Lekcja kreatorska.
 2. W kraju Mieszka. Multimedialny projekt edukacyjny.
 3. Chrzest Polski 966 i jego 1050 rocznica. Projekt edukacyjny – gazeta historyczna.
Uwaga: uczniowie szkół podstawowych, którzy przygotują relację z przeprowadzonych lekcji kreatorskich mogą wziąć udział w II ogólnopolskim konkursie pn. Tu powstała Polska – Chrzest Polski. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 23 maja 2016 roku. Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda – trzydniowa wycieczka do Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w terminie 14 – 17 września 2016 roku. Konkurs został uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017.

Więcej informacji w dziale: konkurs

Scenariusze dla szkół gimnazjalnych
 1. Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce według Jana Matejki. Lekcja kreatorska.
 2. Grody i grodziska wielkopolskie - krajobraz kulturowy państwa pierwszych Piastów dawniej i dziś.
 3. Mieszko! Mieszko! Mój koleżko! – analiza piosenki.
Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych
 1. Europejski kontekst decyzji przyjęcia chrztu przez Mieszka.
 2. Geneza i znaczenie chrztu Mieszka dla budowy państwa polskiego.
 3. Gniezno i Poznań w 1966 roku, czyli kontrowersje wokół obchodów Millenium.
Autorzy scenariuszy:
 • prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska
  Dr hab. prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu historyk historiografii i dydaktyk historii. Organizatorka projektów badawczych i edukacyjnych, współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych do historii. Zainteresowania badawcze: kultura historyczna, historia historiografii, studia regionalne, studia nad pamięcią i studia biograficzne.

  Opublikowała książki: Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela 1998; Europejski wymiar edukacji a chrześcijaństwo, 2006; Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań 2010; Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej (red.) 2012 i Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości (red.) 2012; Przywołane z historii. Ocalone z pamięci (red.) 2013; Helena Tadeuszak 1909-1986 (2014); Jan Kiliński. Historia i pamięć (red.) 2015.

 • dr Mariusz Menz
  dr Mariusz Menz – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy polskiej myśli politycznej, dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz polskiego dyskursu politycznego. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu historii Galicji i problematyki oświatowej; współautor trzech podręczników szkolnych. Członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918” oraz ekspert polsko-niemieckiego podręcznika do historii. Od urodzenia związany z Gnieznem, gdzie współpracuje z GSW „Milenium” oraz prowadzi zajęcia na Gnieźnieńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 • Opracowanie graficzne: Jarosław Gryguć
  Artysta plastyk, autor książek i plakatów z serii Kultura Piastów dla Dzieci. Pasjonat historii.
chrzest966.pl chrzcielnicapolski.pl
Kontakt PolishPLEnglish (UK) GermanDE-CH-AT
Licznik odwiedzin: 131800